Logotyp_ERC_Mobilversionen

Johan Tidstrand

Jag har arbetat som sjukgymnast sedan examen vid Lunds Universitet 1997. Efter några år på vårdcentral i Askersund har jag sedan 1999 arbetat som privatpraktiserande sjukgymnast i Ängelholm. Jag har efter hand utbildat mig inom bl.a Ortopedisk Manuell Terapi, idrottsmedicin, akupunktur och McKenziekonceptet och efter masterexamen i medicinsk vetenskap tog jag specialistexamen i OMT 2009.

För närvarande arbetar jag också deltid med undervisning på sjukgymnastutbildningen vid Lunds Universitet vilket blir en bra mix av klinik och vetenskap. Jag startade Engelholm Rehab Center 2012 med visionen att vi både för patienter, samarbetspartners och kollegor ska vara den mest attraktiva sjukgymnast/fysioterapimottagningen i Ängelholm. 

E-post: johan@engelholmrehabcenter.se

Johan är verksam på Engelholm Rehab Center genom sitt företag Engelholm Rehab Center AB.