Logotyp_ERC_Mobilversionen
Helena Olverling - fysioterapeut

Helena Olverling

Jag tog min examen som leg. Fysioterapeut vid Luleå Tekniska Universitet 2006 och har sedan dess arbetat inom både primärvård och Ortopedi.  2021 började jag på Engelholm Rehab Center och sedan november 2022 är jag specialist i Ortopedi enligt Fysioterapeuternas Specialistförordning.

Parallellt med mitt kliniska arbete vidareutbildar jag mig kontinuerligt inom mitt specialistområde Ortopedisk rehabilitering.  Under 2023 pågår min utbildning inom Ultraljudsdiagnostik. Jag har en magisterexamen i Fysioterapi inom ämnesområdena ”Smärta i den kliniska vardagen" och "Fysisk aktivitet som prevention och behandling” och jag har vidareutbildning inom  Idrottsmedicin, Ortopedkirurgisk rehabilitering, Axelina, Ortopedisk Manuell Terapi, Mekanisk Diagnostisk Terapi, Akupunktur och Artrosskola.

På fritiden är jag engagerad inom ridsporten och när jag inte är i stallet så hänger jag i familjens båt.

Välkomna till mig!

E-post: helena@engelholmrehabcenter.se

Helena är verksam på Engelholm Rehab Center genom sitt företag Helena Olverling Fysioterapi.