Logotyp_ERC_Mobilversionen
Helena Olverling - fysioterapeut

Helena Olverling

Eter examen till leg. Fysioterapeut via Luleå Tekniska Universitet 2006 har jag arbetat flera år inom både primärvård och på Ortopeden, Ängelholms sjukhus. Sedan januari 2021 arbetar jag på Engelholm Rehab Center.

Jag vidareutbildar mig kontinuerligt inom mitt specialistområde Ortopedisk rehabilitering och parallellt med mitt kliniska arbete pågår min specialistutbildning inom Ortopedi som beräknas vara klar 2022. Jag har en magisterexamen i Fysioterapi inom ämnesområdena ”Smärta i den kliniska vardagen" och "Fysisk aktivitet som prevention och behandling” och jag har vidareutbildning inom  Ortopedisk Manuell Terapi, Mekanisk Diagnostisk Terapi, Idrottsmedicin, Ortopedkirurgisk rehabilitering, Axelina, Akupunktur och Artrosskola.

På fritiden är jag engagerad inom ridsporten och när jag inte är i stallet så hänger jag i familjens båt.

Välkomna till mig!

E-post: helena@engelholmrehabcenter.se

Helena är verksam på Engelholm Rehab Center genom sitt företag Helena Olverling Fysioterapi.