Logotyp_ERC_Mobilversionen
Harald Ekedahl - Sjukgymnast

Harald Ekedahl

För närvarande tjänstledig från sin tjänst på Engelholm Rehab Center

Jag har arbetat som sjukgymnast, sedan min examen vid Lunds Universitet 1992. Större delen av min yrkesverksamma bana har varit inom primärvården, initialt i kommunen och sedan 1996 som privatpraktiserande sjukgymnast. Jag har även arbetat delar av min tid på ryggsektionen på Ängelholms sjukhus med bedömningar och med rehabilitering av långvariga ryggsmärtor.

Sedan examen har jag vidareutbildat mig kliniskt och tagit specialistexamen i Ortopedisk Manuell Terapi.  Samtidigt har jag gjort vetenskapliga studier och skrivit en avhandling i ämnet ortopedi där fokus låg på favoritområdet, ryggbesvär och ischias.

I nuläget varvas undervisning på sjukgymnastutbildningen vid Lunds Universitet, forskning och kliniskt arbete i en välavvägd blandning. På Engelholm Rehab Center är jag en dag i veckan. 

E-post: info@engelholmrehabcenter.se

Harald är verksam på Engelholm Rehab Center genom sitt företag Harald Ekedahl Fysioterapi AB.