Logotyp_ERC_Mobilversionen

Ultraljudsscanning

Vi använder oss av ultraljudsdiagnostik som ett komplement till den kliniska undersökningen. Ultraljud är en ofarlig undersökningsmetod som går att använda för undersökning av många strukturer i kroppen.

En UL-scanning av t.ex. hälsenan, ger en bättre bild av vilken del av senan som är orsaken till smärtan. Detta underlättar för terapeuten till att ge rätt sorts behandling vilket i slutändan också leder till kortare rehabiliteringstid. En säkrare diagnostik ger även bättre förutsättningar att vid behov snabbare komma till rätt instans i vårdkedjan.

De vanligaste strukturerna som undersöks finns listade här

  • Artros
  • Axelled
  • Hälseneproblem 
  • Knäbesvär
  • Muskelbristningar
  • Nervinklämningar
  • Plantarfasciit/hälsporre
  • Stressfrakturmisstanke 
  • Smärta med en oklar orsak
  • Tennisarmbåge 


Välkommen att höra av dig till oss, så bokar vi in ett första individuellt besök!