Logotyp_ERC_Mobilversionen

Nu är vi igång med vår ryggskola! 

Tanken är att ge en ökad kunskap och förståelse kring ryggbesvär och hur man kan hantera dessa.
Vi kommer att hålla två föreläsningar där du kan få ställa frågor och förhoppningsvis även få svar på dessa.
Ingen träning ingår i ”skolan”, utan detta sköter du tillsammans med din behandlande fysioterapeut.

Prata med din fysioterapeut om du har några frågor eller är intresserad av att delta.
Välkommen!