Logotyp_ERC_Mobilversionen

Artrosskolan

Syftet med artrosskolan är att ge en ökad förståelse för vad artros innebär samt att utbilda och ge råd om vad du kan göra själv.

För att delta i artrosskolan krävs ett individuellt möte med en av oss sjukgymnaster/fysioterapeuter där vi gör en undersökning och bedömning av dina besvär. Därefter kommer vi under två tillfällen ha föreläsningar där du får information om vad artros är, vad det innebär, vad man bör tänka på och hur du kan träna.

Tillsammans går vi igenom ett hemträningsprogram som är individuellt utformat för dig och dina behov.  

Målet är att du ska få ökad kunskap och verktyg för att hantera din artros. Det finns mycket du kan göra själv för att lindra dina besvär!


Har du frågor om våra olika behandlingar?
Välkommen att
kontakta oss!