Logotyp_ERC_Mobilversionen
Helena Olverling - fysioterapeut

Helena Olverling

Jag tog min fysioterapeutexamen vid Luleå Tekniska Universitet 2006. Eter examen har jag både arbetat inom primärvård samt flera år på Ortopeden, Ängelholms sjukhus. Från och med januari 2021 arbetar jag på Engelholm Rehab Center.

Jag vidareutbildar mig kontinuerligt och har bl.a utbildning inom Ortopedisk Manuell Terapi, McKenzie-metoden, Idrottsmedicin, Axelina, Akupunktur, Artrosskola, Fysisk Aktivitet som behandling vid långvariga smärttillstånd och Fysisk Aktivitet som behandling vid psykisk ohälsa.

Parallellt med mitt kliniska arbete studerar jag sista terminen på Magisterprogrammet i Fysioterapi via Högskolan Dalarna, där jag fördjupar mig inom ”Smärta i den kliniska vardagen och Fysisk aktivitet som prevention och behandling”. Välkomna till mig! 

E-post: helena@engelholmrehabcenter.se

Helena är verksam på Engelholm Rehab Center genom sitt företag Helena Olverling Fysioterapi AB.